Make your own free website on Tripod.com

Th Khnh Ho

      Khng l tht...
     Nn em xin mt ln m ܧc,
     Em v Ngܩi l hai nhnh rong xanh...
     Qun cht vo nhau
     Ta cng i...
     Rong chi trong i dng cng khp
     Tay trong tay, mt m mt...
     Ta quay Šu trong v iŒu tnh ca.
     Nng hng, sng xanh   

   NA V„NG TRˆNG

Anh gi h em na vng trng m

Na vng trng cn, em mang theo bn

i khi con nܧc dng trn l

Ta r nhau vŠ, trng ghp i....